Miejsce wydarzenia

Konwent odbywać się będzie w Zespół Szkół Technicznych nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku 

Adres: Tadeusza Kościuszki 5, 44-200 Rybnik