Regulamin zgłaszania atrakcji

 

1) Twórcą atrakcji staje się osoba, która zgłosi swoją atrakcje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie wydarzenia i której atrakcja zostanie przyjęta przez odpowiedniego koordynatora atrakcji.
2) Zgłaszanie atrakcji odbywa się w dniach: 17.01.2020 r. - 16.02.2020 r. (do 23:59:59) za pomocą formularza zgłoszeniowego.
3) Zgłaszający atrakcję zostanie poinformowany o jej przyjęciu lub odrzuceniu do 26.02.2020
4) Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia atrakcji bez podania powodu.
5) Twórcom atrakcji przysługują zniżki w wysokości 50% zniżki za każdą godzinę atrakcji. W przypadku kiedy atrakcję prowadzi więcej niż jedna osoba, zniżka jest równomiernie rozdzielana pomiędzy prowadzących.
6) Zgłaszane atrakcje nie powinny trwać krócej niż 60 minut i dłużej niż 4 godziny
7) Osoba prowadząca konkursy jest zobowiązana do odebrania nagród od Organizatora przed rozpoczęciem się atrakcji.
Jeśli twórca atrakcji nie może zjawić się na konwencie, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora.
9) Odbiór zniżki/zwrotu za prowadzenie atrakcji będzie możliwy pod koniec konwentu, bądź po odbytych się atrakcjach.

W razie bezpośrednich pytań proszę kontaktować się z nami pod adresem e-mail: [email protected]