Regulamin Helpera

 

Zgłoszenia będą się odbywać poprzez wypełnienie formularza znajdującego się w zakładce "ZGŁOŚ SIĘ NA HELPERA".

Nabór na helperów zaczyna się Nabór trwa od 20.01.2020 do 28.02.2020 do 23:59

O wyniku naboru chętni zostaną poinformowani drogą mailową, najpóźniej 1.03.2020r.

Aby zostać helperem należy:

 1. Mieć wykupiony bilet w systemie NAGATO

 2. W dniu rozpoczęcia konwentu mieć ukończone 16 lat

 3. Być gotowym i zdeterminowanym do pracy przy organizacji konwentu

 4. Być dostępnym od piątku (13.03.2020) od 16:00 do niedzieli (15.03.2020) do 18:00

 5. Być gotowym do pracy w młodym, dynamicznym zespole ;)

Główne zadania helpera to:

 1. Dbanie o porządek na terenie imprezy w trakcie jej trwania

 2. Niesienie pomocy uczestnikom imprezy

 3. Pomoc przy rozstawianiu i demontowaniu konwentu

 4. Wykonywanie zadań powierzonych przez Organizatora lub Koordynatora.

Helperom zapewnia się:

 1. Dodatkową wejściówkę dla osoby towarzyszącej

 2. Pakiet gadżetów

 3. Miejsce do spania

 4. Posiłki oraz napoje

 5. Zwrot kosztów akredytacji

Regulamin Helpera:

 1. Zgłoszenia przyjmowane są od Nabór trwa od 20.01.2020 do 28.02.2020 do 23:59 na podstawie formularza

 2. O przyjęciu Helpera decyduje Organizator lub Koordynator, nie później niż do 1.03.2020.

 3. Helper musi posiadać opłaconą rezerwację w systemie NAGATO.

 4. Helper zobowiązuje się do:

  • zapoznania się z planem budynku, planami ewakuacji oraz programem wydarzenia,

  • stawienia się we wskazanym miejscu i czasie w celu wykonania przydzielonych zadań, na podstawie wcześniej ustalonego z Organizatorem lub Koordynatorem grafiku

  • wykonania zadań zleconych przez Organizatora lub Koordynatora,

  • wykonania swoich zadań starannie, z zachowaniem przepisów BHP,

  • informowania Organizatora lub Koordynatora w wypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych/niebezpiecznych/stojących w sprzeczności z regulaminem ogólnym i/lub prawem.

 5. Helperów obowiązuje regulamin ogólny konwentu, chyba że Organizator lub Koordynator określi inaczej. Złamanie regulaminu konwentu może skutkować wydaleniem z terenu konwentu.

 6. Helper ma prawo do:

  • dodatkowej akredytacji dla osoby towarzyszącej

  • zwrotu opłaty akredytacyjnej po wykonaniu swoich obowiązków (z wyjątkiem biletu VIP, w takim przypadku zwrot wynosi równowartość wejściówki dwudniowej),

  • noclegu i wyżywienia na terenie konwentu,

  • nieograniczonego dostępu do atrakcji konwentu poza godzinami swojego dyżuru,

  • zwrotu kosztów poniesionych na skutek wykonywania polecenia Organizatora.

 7. W sprawach nieujętych w regulaminie, decydujące zdanie należy do Organizatora lub Koordynatora.