REGULAMIN WYSTAWCY

 

  1. Niniejszy regulamin określa zasady zgłaszania oraz akredytacji wystawców na konwencie "Aicon 2020", odbywającym się w dniach 14-15 marca 2020r. i stanowi integralną część regulaminu ogólnego konwentu.

  2. Zgłoszenie stoiska odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się w zakładce "Zgłoszenia" oraz na stronie wydarzenia.

  3. Zgłoszenia stoiska będą przyjmowane do 16.02.2020r.

  4. Wystawca zostanie poinformowany o przyjęciu lub odrzuceniu stoiska do 26.02.2020r.

  5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wynajmu stoiska wystawcy bez podawania przyczyny.

  6. Koszt wynajęcia 1 ławki szkolnej, o wymiarach 130 cm x 50 cm, to:

·         rękodzieło - 80zł

·         standard - 150 zł

7. Wszelkie dodatkowe powierzchnie wystawowe (np. regały, parapety) będą wyceniane na miejscu przez organizatora.

8. Wystawca wybierając opcję rozliczenia nie może mieszać opcji standard z rękodziełem.

9. Wystawcy rękodzielniczy nie mogą wynająć więcej niż 4 ławki. W przypadku chęci wynajęcia większej ilości, należy ustalić to z organizatorem.

10. Decyzję o rozmieszczeniu ławek i przydzieleniu miejsca podejmuje organizator.

11. Organizator zobowiązuje się zapewnić:

a.       powierzchnię wystawową;

b.      osobny sleeproom;

c.       wstęp do szkoły w sobotę od 08.00 w celu przygotowania stoiska;

d.      możliwość przyjazdu w piątek, w celu przygotowania stoiska;

e.       umeblowanie - ławki o wymiarach 130cm x 50cm oraz krzesła, o ile zgłoszono na nie zapotrzebowanie,

f.       przyłącze prądu, o ile zgłoszono na nie zapotrzebowanie,

g.      możliwość wysłania towaru kurierem;.

h.      wystawienie faktury VAT za stoisko, na podstawie danych wpisanych w formularzu;

12. Dodatkowe wymagania co do stoiska należy zgłosić w formularzu. W przypadku braku informacji organizator nie gwarantuje zapewnienia dodatkowych wymagań.

13. Ilości darmowych wejściówek zależy od ilości wynajętych ławek:

·         1 - 2 ławki - 1 wejściówka

·         3 - 4 ławki - 2 wejściówki

·         5 - 6 ławek - 3 wejściówki

·         7 - 8 ławek - 4 wejściówek

·         9 - 10 ławek - 5 wejściówek

14. W przypadku osób obsługujących stoisko, którym nie przysługuje darmowa wejściówka, należy zakupić bilet będący 50% ceny karnetu w dniu imprezy.

15. Organizator nie odpowiada:

a.       za gwarancję zarobku na imprezie;

b.      za brak kasy fiskalnej;

c.       za towar wystawców pozostawiony bez opieki lub nadesłany kurierem;

d.      za status prawny sprzedaży prowadzonej przez wystawców na konwencie.

16 Wystawca zobowiązuje się:

a.       wystawić towar od 10.00 w sobotę, do 12.00 w niedzielę;

b.      utrzymywać czystość stoiska przez cały okres trwania imprezy oraz pozostawienie w czystości swojego stanowiska;

c.       uprzątnąć stoisko do godziny 15.00 w niedzielę - w przypadku pozostawienia po sobie śmieci, kartonów itp., wystawca może zostać obciążony kosztami sprzątania i utylizacji pozostawionych po sobie śmieci;  

d.      wykorzystać wyłącznie wykupioną powierzchnię do ekspozycji towaru;

e.       opłacić stoisko przelewem bankowy przed rozpoczęciem konwentu. - w szczególnych wypadkach rozliczenia będzie można dokonać na konwencie, po wcześniejszych ustaleniach z organizatorem.

f.       przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ;

g.      przestrzegać regulaminu ogólnego konwentu;

17. Wystawcom zabrania się:

a.       wystawiania regałów, stojaków, koszy, itp. poza obrębem stoiska, tj. na ciągach komunikacyjnych lub przestrzeni należącej do innego wystawcy.

b.      używania namiotów handlowych;

c.       przyłączania urządzeń elektrycznych powodujących większe obciążenie niż 1500W;

d.      korzystania z urządzeń i narzędzi powszechnie uważanych za niebezpieczne lub łamiące przepisy BHP, m. in. kuchenki gazowe, maszynki do wypalania grafik na gadżetach;

e.       sprzedaży broni palnej oraz wszelkiego rodzaju materiałów niebezpiecznych,

f.       eksponowania artykułów o charakterze pornograficznym, lub zawierające treści przeznaczone dla osób pełnoletnich.

18. Złamanie niniejszego regulaminu może skutkować ostrzeżeniem, wycofaniem części towaru ze sprzedaży, bądź rozwiązaniem umowy z wystawcą ze skutkiem natychmiastowym skutkującym wycofaniem akredytacji i wydaleniem z terenu wydarzenia.