Aby zgłosić atrakcję należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy.

 

ZGŁOŚ ATRAKCJĘ

 

Wszelkie pytania można zadawać na naszym meilu organizatorowi od atrakcji  

Organizator do spraw atrakcji – [email protected]